Witamy na naszych stronach internetowych!

Jakie są wymagania dotyczące form wtryskowych?

Warunki pracy formowania wtryskowego tworzyw sztucznych są następujące:

1. Odporność na zużycie

Kiedy półfabrykat jest odkształcany plastycznie we wnęce formy wtryskowej, zarówno przepływa, jak i ślizga się po powierzchni wnęki, powodując silne tarcie między powierzchnią wnęki a półwyrobem, co prowadzi do uszkodzenia formy wtryskowej z powodu zużycia .Dlatego odporność materiału na zużycie jest jedną z podstawowych i ważnych właściwości formy wtryskowej.Twardość jest głównym czynnikiem wpływającym na odporność na zużycie.Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa twardość części formy wtryskowej, tym mniejsze zużycie i lepsza odporność na zużycie.Ponadto odporność na zużycie jest również związana z rodzajem, ilością, kształtem, rozmiarem i rozmieszczeniem węglików w materiale.

2. Odporność na zmęczenie cieplne i zimne

Niektórzy dostawcy formowania wtryskowego tworzyw sztucznych w Chinach

znajdują się w stanie wielokrotnego ogrzewania i chłodzenia podczas procesu obróbki, co powoduje, że powierzchnia wnęki jest poddawana naprężeniom, ciśnieniom i naprężeniom, powodując pękanie i łuszczenie się powierzchni, zwiększając tarcie, utrudniając odkształcenia plastyczne i zmniejszając rozmiar.dokładność, co skutkuje awarią formy wtryskowej.Zmęczenie cieplne i zimne jest jedną z głównych form awarii form wtryskowych do pracy na gorąco.Ten typ formy wtryskowej powinien charakteryzować się wysoką odpornością na zmęczenie zimnem i ciepłem.

3. Odporność na korozję

Podczas pracy niektórych form wtryskowych, takich jak formy do tworzyw sztucznych, ze względu na obecność chloru, fluoru i innych pierwiastków w tworzywie, po podgrzaniu rozkładają się silne gazy korozyjne, takie jak HCI i HF, co powoduje erozję powierzchni wnęki formy wtryskowej, zwiększa chropowatość powierzchni i pogarsza zużycie.nieważny.

4. Silna wytrzymałość

Większość warunków pracy form wtryskowych jest bardzo trudnych, a niektóre często cierpią z powodu dużych obciążeń udarowych, co powoduje kruche pękanie.Aby zapobiec nagłej kruchości części formy wtryskowej podczas pracy, forma wtryskowa musi mieć wysoką wytrzymałość i wytrzymałość.Twardość formy wtryskowej zależy głównie od zawartości węgla, uziarnienia i stanu organizacyjnego materiału.

5. Wydajność pękania zmęczeniowego

Podczas procesu roboczego formy wtryskowej pęknięcie zmęczeniowe jest często spowodowane długotrwałym działaniem naprężeń cyklicznych.Jego formy obejmują pęknięcie zmęczeniowe o małej energii, wielokrotne pęknięcie zmęczeniowe, pęknięcie zmęczeniowe przy rozciąganiu, pęknięcie zmęczeniowe kontaktowe i pęknięcie zmęczeniowe przy zginaniu.Odporność na pękanie zmęczeniowe formy wtryskowej zależy głównie od jej wytrzymałości, udarności, twardości oraz zawartości wtrąceń w materiale.

6. Wydajność w wysokich temperaturach

Gdy temperatura robocza formy wtryskowej jest wysoka, twardość i wytrzymałość zmniejszą się, co spowoduje przedwczesne zużycie formy wtryskowej lub odkształcenie plastyczne i uszkodzenie.Dlatego materiał formy wtryskowej powinien mieć wysoką odporność na odpuszczanie, aby forma wtryskowa miała wysoką twardość i wytrzymałość w temperaturze roboczej.

 

 


Czas postu: 08-04-2023